1.Πακέτο Γνωριμίας

0

/

Δωρεάν | Χωρίς δέσμευση

 • Αξιολόγηση ξενοδοχείου
 • Παρουσίαση στο website της Xenodoxos
 • Ορισμός τιμολογιακής πολιτικής για 1 χρόνο
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης του ξενοδοχείου
 • Αποστολή σε 900 ταξιδιωτικά γραφεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια της ηλεκτρονικής παρουσίασης του ξενοδοχείου & του τιμοκαταλόγου Τravel Agent.
 • Αποστολή ηλεκτρονικής παρουσίασης και τιμοκαταλόγων σε στοχευμένους Tour Operators
 • Ένταξη και διαχείριση του ξενοδοχείου σε όλα τα Ιντερνετικά Booking Portals
 • Δημιουργία και διαχείριση καμπανιών Pay Per Click
 • Επαφές/επισκέψεις στις πηγές ζήτησης πχ. σε εταιρίες, συλλόγους, πρεσβείες, διοργανωτές εκθέσεων, κλπ. για προώθηση πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας
 • Εβδομαδιαία αναφορά επαφών με τις πηγές ζήτησης
 • Προγραμματισμένες προσωπικές επισκέψεις σε τουριστικά γραφεία/εταιρίες σε Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Ηράκλειο
 • Επίσκεψη σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις της Ευρώπης για προώθηση πωλήσεων WTM London, BIT Milano, ITB Berlin, MITT Moscow
 • Aποστολή Νewsletter με ελκυστικές προσφορές σε όλο το πελατολόγιο/database της XenodoxoS
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκδοση αδειών λειτουργίας ξενοδοχείου (ΕΟΤ) και τμημάτων
 • Καθορισμός προϋπολογισμού, αποτελέσματων χρήσης, ταμειακών διαθεσίμων
 • Αγορές, προμήθειες τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων
 • Πλήρης διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μηνιαίες αναφορές οικονομικών αποτελεσμάτων και ικανοποίησης πελατών
 • Ευθύνη καθημερινής λειτουργίας
2.Πάρτε τα Βασικά

500

/

Εφάπαξ

 • Αξιολόγηση ξενοδοχείου
 • Παρουσίαση στο website της Xenodoxos
 • Ορισμός τιμολογιακής πολιτικής για 1 χρόνο
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης του ξενοδοχείου
 • Αποστολή σε 900 ταξιδιωτικά γραφεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια της ηλεκτρονικής παρουσίασης του ξενοδοχείου & του τιμοκαταλόγου Τravel Agent.
 • Αποστολή ηλεκτρονικής παρουσίασης και τιμοκαταλόγων σε στοχευμένους Tour Operators
 • Ένταξη και διαχείριση του ξενοδοχείου σε όλα τα Ιντερνετικά Booking Portals
 • Δημιουργία και διαχείριση καμπανιών Pay Per Click
 • Επαφές/επισκέψεις στις πηγές ζήτησης πχ. σε εταιρίες, συλλόγους, πρεσβείες, διοργανωτές εκθέσεων, κλπ. για προώθηση πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας
 • Εβδομαδιαία αναφορά επαφών με τις πηγές ζήτησης
 • Προγραμματισμένες προσωπικές επισκέψεις σε τουριστικά γραφεία/εταιρίες σε Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Ηράκλειο
 • Επίσκεψη σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις της Ευρώπης για προώθηση πωλήσεων WTM London, BIT Milano, ITB Berlin, MITT Moscow
 • Aποστολή Νewsletter με ελκυστικές προσφορές σε όλο το πελατολόγιο/database της XenodoxoS
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκδοση αδειών λειτουργίας ξενοδοχείου (ΕΟΤ) και τμημάτων
 • Καθορισμός προϋπολογισμού, αποτελέσματων χρήσης, ταμειακών διαθεσίμων
 • Αγορές, προμήθειες τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων
 • Πλήρης διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μηνιαίες αναφορές οικονομικών αποτελεσμάτων και ικανοποίησης πελατών
 • Ευθύνη καθημερινής λειτουργίας
3.Εξατομικευμένο Πακέτο

750

/

από 750 € | ελάχ. 1 έτος

 • Αξιολόγηση ξενοδοχείου
 • Παρουσίαση στο website της Xenodoxos
 • Ορισμός τιμολογιακής πολιτικής για 1 χρόνο
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης του ξενοδοχείου
 • Αποστολή σε 900 ταξιδιωτικά γραφεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια της ηλεκτρονικής παρουσίασης του ξενοδοχείου & του τιμοκαταλόγου Τravel Agent.
 • Αποστολή ηλεκτρονικής παρουσίασης και τιμοκαταλόγων σε στοχευμένους Tour Operators
 • Ένταξη και διαχείριση του ξενοδοχείου σε όλα τα Ιντερνετικά Booking Portals
 • Δημιουργία και διαχείριση καμπανιών Pay Per Click
 • Επαφές/επισκέψεις στις πηγές ζήτησης πχ. σε εταιρίες, συλλόγους, πρεσβείες, διοργανωτές εκθέσεων, κλπ. για προώθηση πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας
 • Εβδομαδιαία αναφορά επαφών με τις πηγές ζήτησης
 • Προγραμματισμένες προσωπικές επισκέψεις σε τουριστικά γραφεία/εταιρίες σε Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Ηράκλειο
 • Επίσκεψη σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις της Ευρώπης για προώθηση πωλήσεων WTM London, BIT Milano, ITB Berlin, MITT Moscow
 • Aποστολή Νewsletter με ελκυστικές προσφορές σε όλο το πελατολόγιο/database της XenodoxoS
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκδοση αδειών λειτουργίας ξενοδοχείου (ΕΟΤ) και τμημάτων
 • Καθορισμός προϋπολογισμού, αποτελέσματων χρήσης, ταμειακών διαθεσίμων
 • Αγορές, προμήθειες τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων
 • Πλήρης διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μηνιαίες αναφορές οικονομικών αποτελεσμάτων και ικανοποίησης πελατών
 • Ευθύνη καθημερινής λειτουργίας
4.Πλήρης Διαχείριση

-

/ Εξαρτάται

Ανά μέγεθος/τύπο ξενοδ.

 • Αξιολόγηση ξενοδοχείου
 • Παρουσίαση στο website της Xenodoxos
 • Ορισμός τιμολογιακής πολιτικής για 1 χρόνο
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης του ξενοδοχείου
 • Αποστολή σε 900 ταξιδιωτικά γραφεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια της ηλεκτρονικής παρουσίασης του ξενοδοχείου & του τιμοκαταλόγου Τravel Agent.
 • Αποστολή ηλεκτρονικής παρουσίασης και τιμοκαταλόγων σε στοχευμένους Tour Operators
 • Ένταξη και διαχείριση του ξενοδοχείου σε όλα τα Ιντερνετικά Booking Portals
 • Δημιουργία και διαχείριση καμπανιών Pay Per Click
 • Επαφές/επισκέψεις στις πηγές ζήτησης πχ. σε εταιρίες, συλλόγους, πρεσβείες, διοργανωτές εκθέσεων, κλπ. για προώθηση πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας
 • Εβδομαδιαία αναφορά επαφών με τις πηγές ζήτησης
 • Προγραμματισμένες προσωπικές επισκέψεις σε τουριστικά γραφεία/εταιρίες σε Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Ηράκλειο
 • Επίσκεψη σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις της Ευρώπης για προώθηση πωλήσεων WTM London, BIT Milano, ITB Berlin, MITT Moscow
 • Aποστολή Νewsletter με ελκυστικές προσφορές σε όλο το πελατολόγιο/database της XenodoxoS
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκδοση αδειών λειτουργίας ξενοδοχείου (ΕΟΤ) και τμημάτων
 • Καθορισμός προϋπολογισμού, αποτελέσματων χρήσης, ταμειακών διαθεσίμων
 • Αγορές, προμήθειες τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων
 • Πλήρης διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μηνιαίες αναφορές οικονομικών αποτελεσμάτων και ικανοποίησης πελατών
 • Ευθύνη καθημερινής λειτουργίας
1.Πακέτο Γνωριμίας

Πλήρες πακέτο

/

Πλήρες πακέτο του hoteliga Cloud PMS

2.Πάρτε τα Βασικά

Πλήρες πακέτο

/

Πλήρες πακέτο του hoteliga Cloud PMS

3.Εξατομικευμένο Πακέτο

-10%

/

10% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή

4.Πλήρης Διαχείριση

-20%

/

20% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή

Click to Hide Advanced Floating Content

Δράση ΕΣΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο