Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από στελέχη με μακρά εμπειρία στον ξενοδοχειακό χώρο
σε όλες τις νευραλγικές θέσεις ενός ξενοδοχείου, όπως Γενικοί Διευθυντές,
Διευθυντές Πωλήσεων και Marketing, Διευθυντές επισιτιστικών τμημάτων,
διευθυντές Προμηθειών και Διευθυντές Προσωπικού.
Η εμπειρία μας τα τελευταία 25 χρόνια σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
μας καθιστά αξιόπιστους συνεργάτες σε όλους τους τομείς που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.